< Wróć


"Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"

 

Nabór wniosków:

Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r 

Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ze wsparcia finansowanego budżetu PROW na lata 2014-2020 mogą skorzystać:

 

1.     Rolnicy, którzy:

·       zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź

·        zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

2.     spółki wodne lub ich związki, w których:

 

·       większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub

·       w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników.


Jakie wsparcie?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( w tym VAT). Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

1) 100 000 zł – w przypadku rolnika

2) 1 000 000 zł – w przypadku spółek wodnych lub ich związków

 

 

Co może być przedmiotem finansowania?

1.     W przypadku rolników:

 

W przypadku spółek wodnych lub ich związków , na realizację operacji dotyczącej:

·       zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem ( np. ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych, kosiarek samojezdnych oraz osprzętu do koparek i ciągników, w tym kosiarek, odmularek, rębaków do drewna, przyczep) podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub

·       wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

o   przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub

o   budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub

o   oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

 


Więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof


Współpraca z nami

 

Ø  Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania

Ø  Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów

Ø  Wypełnimy wniosek wraz  z wszystkimi załącznikami

Ø  Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację

Ø  Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie

Ø  Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania

Ø  Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji

Ø  Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

 

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!  

Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

 

Najlepiej zadzwoń!


                                                           

Rafał Urbański

Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)

tel. 690 970 950

email: uniadotacje@wp.pl