< Wróć

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 nabór w obszarze 

zielona energia w gospodarstwie

 

Wnioski można składać od 31.01.2023 do 01.03.2023.

 

 Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

       60 % kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników

       50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych. (Inwestycja nie może przekroczyć 500 tyś. zł.)

 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach tego obszaru nie może przekroczyć 150 tys. zł.

 

Kto może być beneficjentem?

O pomoc może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia m. in. poniższe wymagania:

 Wsparcie może obejmować:

       koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz (obligatoryjnie) z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;

       koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;

       koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;

       koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

       koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

 


Więcej na:  https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-w-obszarze-zielona-energia


 

Współpraca z nami

 

Ø  Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania

Ø  Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów

Ø  Wypełnimy wniosek wraz  z wszystkimi załącznikami

Ø  Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację

Ø  Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie

Ø  Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania

Ø  Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji

Ø  Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

 

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!  

Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

 

Najlepiej zadzwoń!


                                                           

Rafał Urbański

Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)

tel. 690 970 950

email: uniadotacje@wp.pl Sprawdź inne dotacje nad którymi obecnie pracujemy: https://www.uniadotacje.pl