Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Dla Kogo?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy "Agroenergia", realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może ubiegać się o wsparcie:
  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawca nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1ha do 300ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawca nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1ha do 300ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Jakie wsparcie?

1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikacyjnych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się
dodatek w wysokości 10 tyś.zł.
3. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Uwaga przykład:
Rolnik może otrzymać dotację zarówno na (max 2 różne instalacje):
1) instalację fotowoltaiczną np. cena 195 tyś. zł. (minimum 30 KW - max 50 KW) - dofinansowanie 25 tyś. zł.
2) pompę ciepła np. cena 195 tyś. zł. (minimum 30 KW - max 50 KW) - dofinansowanie (również) 25 tyś. zł.
czyli razem: 50 tyś. zł.

lub
1) instalację fotowoltaiczną np. cena 75 tyś. zł. (minimum 10 KW - max 29.99 KW) - dofinansowanie 15 tyś. zł
2) pompę ciepła np. cena 75 tyś. zł. (minimum 10 KW - max 29.99 KW) - dofinansowanie (również) 15 tyś. zł.
czyli razem: 30 tyś. zł.

Reasumując można otrzymać dofinansowanie w sumie na:
max 25 tyś. zł. na instalację fotowoltaiczną +
max 25 tyś. zł. na pompy ciepła +
max 10 tyś. zł. na instalację hybrydową +
max 50 tyś. zł. ma magazyn energii =
110 tyś. zł. (to jest kwota max)

WAŻNE!!!
Nie trzeba pozbywać się dotychczasowego źródła energii


Co obejmuje dofinansowanie?

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montaży: a. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10kW oraz nie większej niż 50kW.,
b. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10kW oraz nie większej niż 50kW,
c. pomp ciepła o mocy większej niż 10kW oraz nie większej niż 50kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem uproszczonego audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt.1).

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027r

Do kiedy można składać wniosek?

Nabór jest ciągły.

UWAGA!
-Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii)
-Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji
-Nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu
-W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się naliczonego podatku od towarów i usług (VAT)
-Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
-Nie trzeba pozbywać się dotychczasowego źródła energii

więcej .... https://wfos.gdansk.pl/konkursy/agroenergia

-Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania
-Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów
-Wypełnimy wniosek wraz z wszystkimi załącznikami
-Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację
-Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie
-Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania
-Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji
-Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!
Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl