Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Cel

Wsparcie przedsiębiorstw poprzez finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury;
Grupa docelowa:
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • mid-caps (do 3000 pracowników);

Cechy:

Uruchomienie – czerwiec 2023 r.;
460 mln EUR – alokacja na działanie;
Tryb naboru – konkursowy;
Rodzaj instrumentu: dotacja przeznaczona na spłatę kredytu ekologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Koncepcja realizacji:

Rodzaje wspieranych inwestycji:
-Modernizacja dotychczasowej infrastruktury w celu zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegająca na: modernizacji linii technologicznych, budynków, budowli;
-Zakres realizacji inwestycji będzie wynikać z audytu efektywności energetycznej – zakres dokumentu będzie określony w dokumentacji konkursowej;

UWAGA! Warunek dostępu – projekt będzie musiał cechować się minimalnym 30% progiem oszczędności energii pierwotnej.

Forma i warunki uzyskania:

-Kredyt udzielony przez bank kredytujący (max 100%) na finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu;
-W przypadku prawidłowego zrealizowania inwestycji i osiągnięcia celów projektu BGK wypłaci premię ekologiczną służącą częściowej spłacie kredytu udzielonego przez BK;
-Premia ekologiczna wyliczana będzie w oparciu o koszty kwalifikowanego projektu;
-Intensywność wsparcia – mapa pomocy regionalnej na lata 2021 – 2027 oraz sekcja 7 GBER - do 80%.

Koszty kwalifikowalne:

-Zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia;
-Zakup robót i materiałów budowalnych w celu modernizacji, adaptacji budynków, budowli lub ich części w celu poprawy efektywności energetycznej (możliwe ograniczenie wartości w odniesieniu do całkowitej wart. projektu);
-Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
-Wydatki ponoszone na usługi doradcze;
-Zakup, instalacja i uruchomienie OZE.

Więcej na https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny/#c28037

-Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania
-Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów
-Wypełnimy wniosek wraz z wszystkimi załącznikami
-Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację
-Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie
-Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania
-Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji
-Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!
Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl