Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ze wsparcia finansowanego budżetu PROW na lata 2014-2020 mogą skorzystać:
1. Rolnicy, którzy:
  • zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź
  • zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Jakie wsparcie?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( w tym VAT). Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 100 000 zł

Co może być przedmiotem finansowania?

-utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej;
-wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji;
-budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń; zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem;
-przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;
-wykonanie ogrodzenia chlewni.

więcej na: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-7-wrzesien---6-pazdziernik-2023-r