Unia Dotacje All Credit

Dane kontaktowe

  • Fenikowskiego 7A/33, 84-240 Reda
    Kartuska 40, 83-333 Garcz
  • +48 690 970 950
  • uniadotacje@wp.pl

Dotacje

Nabór wniosków: Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r

Od 28 grudnia 2022 r. do 24 lutego 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Ze wsparcia finansowanego budżetu PROW na lata 2014-2020 mogą skorzystać:
  • Rolnicy, którzy: zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, bądź rolnicy którzy zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).
  • spółki wodne lub ich związki, w których: większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników.

Jakie wsparcie?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ( w tym VAT). Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych.
Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:
1) 100 000 zł – w przypadku rolnika
2) 1 000 000 zł – w przypadku spółek wodnych lub ich związków


Co może być przedmiotem finansowania?

1. W przypadku rolników:
-utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej;
-wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji;
-budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń;
-zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem;
-przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach;
-wykonanie ogrodzenia chlewni.

W przypadku spółek wodnych lub ich związków , na realizację operacji dotyczącej:
-zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem ( np. ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych, kosiarek samojezdnych oraz osprzętu do koparek i ciągników, w tym kosiarek, odmularek, rębaków do drewna, przyczep) podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny lub
-wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:
*przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień lub
*budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub
*oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.

Więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenie-skutkow-prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof

Współpraca z nami

-Bezpłatnie zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do dofinansowania
-Przeanalizujemy czy i ile otrzymasz dodatkowych punktów
-Wypełnimy wniosek wraz z wszystkimi załącznikami
-Skompletujemy pełną wymaganą dokumentację
-Pomożemy w doprowadzeniu do podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie
-Wypełnimy wniosek o wypłatę dofinansowania
-Pomożemy w rozliczeniu całej inwestycji
-Zależy nam w doprowadzeniu Twojego planu do realizacji

Współpraca z nami to swego rodzaju inwestycja, która na pewno zaprocentuje!
Zachęcam do podpisania umowy i rozpoczęcia współpracy z moim zespołem.

Najlepiej zadzwoń!

Rafał Urbański
Doradca akredytowany przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP)
tel. 690 970 950
email: uniadotacje@wp.pl